• Thành viên diễn đàn cần post bài đúng chuyên mục, đúng nội quy nếu không sẽ bị BQT xóa bài, Band IP và Domain.
 • Thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên

  Discussion in 'Dịch vụ Sửa chữa' started by Mai0phuoX, Aug 11, 2018.

  1. Mai0phuoX

   Mai0phuoX New Member

   Thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Nếu công ty TNHH 2 thành trở lên muốn ngừng việc kinh doanh bằng việc giải tán thì cần thực hành những thủ tục sau:

   WWW. VANLUAT.VN

   Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

   Công ty TNHH 2 thành viên trở lên cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

   Thông báo về việc giải thể Công ty TNHH 2 thành viên trở lên (Theo mẫu tại Phụ lục II-24, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);
   Quyết định và bản sao hợp thức biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên
   mỏng thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm tầng lớp, người cần lao sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

   [​IMG]
   Con dấu và giấy chứng thực mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu;
   Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
   Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy má có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy má nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng thực đầu tư; Bản sao hợp thức Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy yêu cầu bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.
   Bước 2: lớp lang thực hiện việc giải tán

   Công ty TNHH 2 thành viên trở lên thực hành kết thúc hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh dinh (nếu có)
   ưng chuẩn quyết định giải tán công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
   Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên trở lên trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng
   Trong kì hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày Thông qua, quyết định giải tán và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh dinh, cơ thuế quan, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp
   Trường hợp doanh nghiệp còn trách nhiệm tài chính chưa tính sổ thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có lợi quyền và trách nhiệm có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức tính sổ số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ
   Cơ quan đăng ký kinh doanh phải Thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải tán trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải tán của doanh nghiệp. Kèm theo Thông báo phải đăng quyết định giải tán và phương án giải quyết nợ (nếu có)
   Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên trở lên gửi đề nghị giải tán cho Cơ quan đăng ký kinh dinh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp
   Sau hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải tán mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên hệ bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải tán, Cơ quan đăng ký kinh dinh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.
   Đối với doanh nghiệp dùng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.
    

  Share This Page

  -->